MULTISPORT

Category

architecture, esth-ethics

Date

01.10.2023

About

Проект: MULTISPORT
Типология: спортна площадка
Местоположение: Свети Влас, България
Година: 2023
Снимки: ©Think Forward
Възложител: ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Архитектура: Think Forward (арх. Галина Милкова, арх. Моника Маринова, диз. Недко Николов, диз. Кристина Янева)
Конструкции: инж. Даниела Кунева
Геодезия: инж. Цветомир Недков
ВиК: инж. Бонка Желязкова
Ел.: инж. Милен Маринов

MULTISPORT е проект за реконструкция и изграждане на нов мултифункционален спортен център на открито в двора на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас, чиято функционална програма обръща внимание на всеки аспект на спорта в живота и ежедневието на един ученик, предлагайки многобройни начини за ангажиране със спорта – знания за спорта, зони за загрявка и издръжливост, упражнения, спортни игри, разтягане, гъвкавост, място за социализиране покрай играта.

Централен елемент на проектното предложение е новоизградена спортна площадка с оборудване и маркировка за футбол, волейбол и баскетбол. Разположени в периферията ѝ, са 5 зони, надграждащи стандартната учебна програма по физкултурно възпитание:

Б.1. Зона ‘Загряване’
В центъра на зоната е изграден амфитеатрален подиум. Със своите 5 стъпаловидни нива по 15см, обемът предоставя пространство за загрявка. В съседство на зоната, монтирани на оградата, се позиционират инфографики, показвайки подходящи упражнения за загряване чрез стъпала. Стъпаловидната конструкция се състои от 2 нива от страната на площадката (на височини 45см и 75см от настилката), подходящи за наблюдение на спортни турнири, отдих, почивка и социализация.

Б.2. Зона ‘Издръжливост’
Зоната заема площта на северната стена, прилежаща към спортното игрище, предоставяйки възможност за упражнения за укрепване на мускулатурата. Обозначени са зони за упражнения, а инфографики в съседство показват начини за извършване на мускулни упражнения посредством опиране към стената. На стената са монтирани въжета, наподобяващи шведска стена. Разположени са и бойни въжета за силови тренировки.

Б.3. Зона ‘Ловкост’
Зоната заема съседната по-висока половина от новоизградената стена. Площта е разграфена с маркировка за различни стенни игри с медицинска, тенис и спортни топки, развиващи ловкостта, точността и координацията. Зоната се допълва от „стълба за ловкост“, очертана в настилката. В съседство е монтирана информационна табела, предлагаща информация за правилата на различните видове спорт.

Б.4. Зона ‚Гъвкавост‘
Зоната представлява вертикално съоръжение от тип „Изцяло затворени (заградени) съоръжения за игра“. Включва елементи, разположени по подобие на лабиринт, през който учениците могат да преминат посредством катерене и промушване. Триизмерната конструкция е изцяло заградена с 2 автономни една от друга мрежи, които осигуряват защита срещу пропадане и нараняване. Определени са отвори за вход и изход, които са единствените места осигуряващи достъп до вътрешността на съоръжението.

Б.6 Зона ‚Разтягане’
Зоната предоставя свободно място на територията на площадката, което е предназначено за използване в края на класните занимания по физическо възпитание за разтягане. Включва инфографики, онагледяващи ползите от спорта, както и предложения за разтягане и упражнения след спорт.